Paecilomyces lilacinus, nấm săn tuyến trùng.

Paecilomyces sp. được xem là một trong những nấm diệt tuyến trùng có hiệu quả cao nhất. Chúng thuộc lớp nấm bất toàn (Deuteromycetes) là nhóm nấm ký sinh côn trùng có phổ ký chủ rộng và hiện diện phổ biến trong tự nhiên ở cả vùng nhiệt đới và ôn đới (Thùy, 2004).

Hình 1. Nấm Paecilomyces lilacinus – x1000
(Nguồn:thunderhouse4-yuri.blogspot)

Môi trường Sabouraud Dextrose Agar Yeast + khoáng chất, Sabouraud Dextrose Agar Yeast + Chitin và Potato Dextrose Agar là các môi trường nuôi cấy nấm P. lilacinus cho mật số bào tử cao khoảng từ 1 – 5 x 108 cfu/ml sau 2 ngày nuôi cấy.

Hình 2. Sinh khối nấm tím P. lilacinus trên môi trường dịch lỏng.
a) sau 24 giờ; b) sau 36 giờ; c) sau 48 giờ.

tuyến trùng

Hình 3. Xác rệp sáp mọc nấm Paecilomyces sp. sau khi chết do xử lý 2 lần ở nồng độ 106 cfu/ml.

Paecilomyces lilacinus
  • Ký chủ của nấm bao gồm hơn 25 họ côn trùng và nhiều loại ve sầu khác, còn đối với ký chủ là tuyến trùng thì kết quả phân lập thường được chủng nấm Paecilomyces lilacinus, một loài có trong đất và thảm thực vật (Jatala, 1986).

tuyến trùng

Hình 4. Tuyến trùng bị nhiễm nấm P. lilacinus sau 5 ngày và 7 ngày

  • Đối với trứng tuyến trùng, P. lilacinus có khả năng sản xuất các loại enzyme để phân hủy lớp vỏ và vỏ trứng của tuyến trùng. Hai enzyme quan trọng cho quá trình xâm nhiễm của nấm là chitinase và protease. Chúng sẽ tiếp xúc và phá hủy lớp vỏ của trứng tuyến trùng làm cho trứng không thể nở được (Khan và cs, 2006).
  • Đối với tuyến trùng, P. lilacinus ký sinh côn trùng, các bào tử nấm sẽ bám vào phá hủy lớp vỏ và xâm nhiễm vào bằng các enzyme được tiết ra, sau đó sử dụng chất dinh dưỡng có trong ký chủ để hình thành sợi nấm, nấm sẽ phát triển và dần phá hủy bên trong làm cho côn trùng bị biến dạng hoàn toàn rồi chết đi (Khan và cs, 2006).

tuyến trùng

Hình 5. Sản phẩm nấm tím NACENTECH HCM