Phòng ngừa bệnh đốm trắng trên cây Thanh long

Đề tài – 2017: Nghiên cứu hình thành chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh đốm trắng trên cây thanh long do nấm Neoscytalidium dimidiatum gây ra
Kết quả nghiên cứu:
  • Đề tài đã phân lập, làm thuần và định danh sinh học phân tử được chủng nấm N. dimidiatum gây bệnh đốm trắng trên cây thanh long. Đã phân lập, tuyển chọn được 3 chủng vi sinh có tính kháng mạnh nấm N. dimidiatum trong điều kiện phòng thí nghiệm là Bacillus atrophaeus, Streptomyes griseus Trichoderma asperellum. Trong đó, chủng B. atrophaeus và chủng T. asperellum cho hiệu quả phòng trị bệnh đốm trắng; trong điều kiện nhà màng cao nên được chọn để nghiên cứu hình thành chế phẩm vi sinh đối kháng N. dimidiatum.
Quy trình sản xuất:
  • Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh kháng N. dimidiatum gồm các bước: Chủng vi sinh nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng bổ sung 20% bột bắp (đối với B. atrophaeus), bổ sung 20% nước chiết thịt (đối với T. asperellum) sau 48 giờ (đối với B. atrophaeus) và sau 5 ngày (đối với T. asperellum), thu sinh khối và phối trộn Silicagel 30-40%, sấy 38-40oC; phối trộn với bột bắp (tỷ lệ 1:1), đóng gói thành phẩm.
  • Chế phẩm vi sinh B. atrophaeus và nấm T. asperellum  trên đồng ruộng cho thấy chế phẩm vi sinh có tiềm năng phòng và trị bệnh cao. Ngoài ra việc sử dụng phối hợp chế phẩm vi sinh với hoạt chất nano đồng, phosphonate cho hiệu quả cao trong việc phòng trị bệnh đốm trắng trên cây thanh long ở điều kiện đồng ruộng, không gây tác dụng phụ đối với sự sinh trưởng của trái thanh long; giúp giảm mạnh tỷ lệ bệnh trên trái và nâng cao giá trị trái thanh long.

Hình 1: Khả năng kháng N. dimidiatum của một số chủng Bacillus
bằng phương pháp phương pháp khuếch tán trên lỗ thạch

Hình 2:  Một số cành thanh long ở các công thức thử nghiệm khả năng trị bệnh đốm trắng
của chế phẩm vi sinh đối kháng nấm N. dimidiatum ở điều kiện đồng ruộng