Quy trình sản xuất trà thảo mộc túi lọc từ cây insulin Ấn Độ.

Tên đề tài – 2018: Nghiên cứu quy trình sản xuất trà thảo mộc túi lọc từ cây insulin Ấn Độ (Costus pictus).
Kết quả đạt được:
  • Đã chọn được phương pháp sấy đông mẫu ở -20oC trong 24 giờ. Sấy lạnh ở -50oC áp suất 0,125 mbar cho hàm lượng diosgenin và flavonoid cao nhất 16,36 µg/g và 2,27 mg/g. Để sản xuất trà thảo mộc.
  • Đã chọn được biện pháp đóng gói bằng túi nilong có hút chân không; giúp bảo quản trà một cách tối ưu nhất.
  • Thời gian ngâm trà để sử dụng tiện lợi và có hàm lượng diosgenin và flavonoid tối ưu nhất khi ngâm trà với nước sôi 30 phút trở lên.
  • Đã xây dựng được quy trình sản xuất trà thảo mộc túi lọc: thu hoạch lá, cắt, sấy, nghiền bột, đóng gói hút chân không.

Trà thảo mộc túi lọc
Hình 1. Mẫu cây insulin sau khi sấy.
(A): Phơi ở nơi mát nhiệt độ thường;
(B): Sấy đối lưu không khí ở nhiệt độ 60oC;
(C): Sấy chân không ở nhiệt độ 50oC, áp suất 50mbar.
(D): Đông mẫu ở -20oC trong 24 giờ, sấy lạnh ở -50oC, áp suất 0,125 mbar.