Quy trình nhân sinh khối tế bào thông đỏ.

Tên đề tài – 2012: Nghiên cứu quy trình nhân sinh khối tế bào thông đỏ (Taxus wallichiana  Zucc.) bằng bioreactor để thu nhận hoạt chất paclitaxel đặc trị bệnh ung thư

Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra một số kết luận sau:

  • Đưa ra được 01 quy trình nhân sinh khối tế bào thông đỏ  (Taxus wallichiana) bằng bioreactor để thu nhận hoạt chất paclitaxel đặc trị bệnh ung thư gồm các bước cơ bản:
  • Bước 1: Nhân sinh khối trong bình tam giác: tế bào thông đỏ với khối lượng tế bào/thể tích môi trường theo tỉ lệ 1: 10 được nuôi trong các bình tam giác chứa môi trường lỏng B5 bổ sung 20 g/l saccharose, 5 g/l glucose, 5 g/l fructose, 150 mg/l AgNO3, 1 mg/l picloram, 0,1 mg/l kinetin, 0,5 mg/l NAA trong điều kiện tối, trên máy lắc vòng ở tốc độ lắc 60 vòng/phút, nhiệt độ 25±1oC. Sau 2 tuần, bổ sung 20 g/l fructose vào môi trường nuôi cấy và tiếp tục nuôi ở điều kiện tương tự. Thu hoạch tế bào thông đỏ sau 1 tuần bổ sung đường.
  • Bước 2: Cố định tế bào thông đỏ trong alginate canxi nồng độ 1%, để yên 24 giờ để củng cố các hạt alginate Canxi vừa tạo thành.
  • Bước 3: Sau 24 giờ cố định, tế bào thông đỏ đã được bọc bằng alginate Canxi 1% được cho vào bình lên men và thực hiện quá trình nuôi cấy tế bào trong bioreactor. Điều kiện nuôi cấy: nhiệt độ 25±1oC, vận tốc cánh khuấy 60 vòng/phút, trong tối. pH = 5,7; DO 84,9. Hàm lượng khí: Không khí: 89,5%, O2 10% và CO2 5%, trộn 3 gas.
  • Bước 4: Sau 1 tuần nuôi cấy trong bioreactor, tiến hành bổ sung vào bình lên men chất cảm ứng sinh tổng hợp paclitaxel có thành phần gồm 5 mg/l Methyl jasmonate và 0,2 mM VOSO4.
  • Bước 5: Sau 2 tuần bổ sung chất cảm ứng, tiến hành thu nhận sinh khối tế bào thông đỏ để thu nhận hoạt chất paclitaxel đặc trị bệnh ung thư.

 
Hình. Tế bào thông đỏ được cố định bằng alginat canxi 1% sau 2 tuần