Trichoderma sp. và khả năng đối kháng vi sinh vật gây bệnh hại cây trồng.

Vi nấm Trichoderma sp.
  • Theo Rifai (1996), Trichoderma sp. thuộc loại nấm bất toàn Deuteromycetes.
  • Trichoderma có thể phát triển và hình thành bào tử trên môi trường có nhiều cellulose như: bã đậu phụ, lõi ngô, cám gạo, thóc, bã bia. Hầu hết các loài Trichoderma phát triển mạnh ở nhiệt độ 25 – 35oC, pH thích hợp 5 – 6.
Trichoderma sp
Hình. Vi nấm Trichoderma.

Cơ chế đối kháng vi sinh vật gây hại cây trồng của nấm Trichoderma sp.​
  • Cơ chế ký sinh: Sợi nấm Trichoderma vây xung quanh và thắt chặt các sợi nấm bệnh, sau đó xuyên qua sợi nấm bệnh làm thủng màng ngoài và gây nên sự phân huỷ các chất nguyên sinh bên trong sợi nấm bệnh.
  • Cơ chế kháng sinh: Nấm Trichoderma tiết ra một số kháng sinh: Gliotoxin, Viridin, Trichodermin và Dermadin. Các kháng sinh này là độc tố tiêu diệt vi sinh gây hại cây trồng.
Trichoderma sp
Hình. Vi nấm Trichoderma.
  • Cơ chế tiết enzymes phân hủy: nấm Trichoderma tiết ra các enzymes phân giải như laminarinase, chitinaza, β-glucanase, enzyme β-1,4-N-acetylglucosaminidase và enzyme endochitinase. Các enzyme này giúp Trichoderma phá vở vách tế bào, ức chế sự phát triển của nấm gây bệnh.
  • Cơ chế cạnh tranh: nấm Trichoderma cạnh tranh với nấm gây bệnh cây về dinh dưỡng, nơi cư trú. Nấm Trichoderma chiếm các chỗ định cư cũng như dinh dưỡng của nấm gây bệnh.
Chế phẩm Trichoderma sp. đối kháng vi sinh vật gây hại cây trồng.​
  • Chi Nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP.HCM trong nhiều năm liền đã rất thành công trong việc nghiên cứu sử dụng các chủng Trichoderma sp. Chi nhánh đã sản xuất chế phẩm vi sinh Trichoderma. Chế phẩm vi sinh Trichoderma của Chi nhánh được nhiều thị trường trong nước chấp nhận và đánh giá cao. Chế phẩm có hiệu quả ứng dụng rất cao trong nông nghiệp.
Trichoderma sp
Hình. Chế phẩm Trichoderma.
  • Chế phẩm bao gồm chủng T. hazianium, T. Viride, T. asperellum và nhiều chủng Trichoderma sp. khác, có khả năng phân giải mạnh các hợp chất khó tan thành các chất dễ tan, giúp cây trồng hấp thụ dễ dàng và có khả năng phòng trị nhiều loại bệnh cây trồng do vi sinh vật gây ra.
  • Ngoài ra, trong chế phẩm vi sinh Trichoderma còn bổ sung nhiều loại vi sinh vật phân giải lân, cố định đạm khác như Bacillus sp., Pseudomonas sp., Streptomyces sp….